8 Náboženské výchovy + Etika

Termín: 30. 3. - 3. 4.

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 112-116 prečítať

- porovnaj hodnotu práce v rôzne usporiadanej spoločnosti (tabuľka na s. 113-114)

- Odpovedz: Aký je rozdiel medzi detskou prácou, ako ju opisuje učebnica a potrebou pomáhať v rodine?

- Hlavný výstup: Práca nedáva hodnotu človeku, ale človek, ktorý má hodnotu ako Božie stvorenie, Božie dieťa vtláča hodnotu práce. Preto je každá práca potrebná a hodnotná. Práca je dôležitejšia ako kapitál.

- prac. zošit s. 38-39


7. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 117-121 Mať alebo byť? prečítať, sústreďte sa najmä na podobenstvo o boháčovi a Lazárovi
- problém a hriech boháča bol v jeho nezáujme a nevšímavosti voči biede okolo neho

zapamätaj si: nikdy nie som taký chudobný, aby som nemal čo dať iným. Seba - svoj čas, svoje schopnosti, úsmev... mám vždy "po ruke" aj v tejto dobe.- prac. zošit s. 40-41 vypracuj


21. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Reformovaná kresťanská cirkev  –  učebnica s. 65 prečítať a pracovný zošit s. 21 urobiť


21. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 122-127 Spoločné dobro prečítať
Ak si čítal/a s porozumením, vieš odpovedať na tieto otázky: Ako sa správa človek, ktorý myslí len na seba? Čo je to spoločné dobro? Aké sú naše povinnosti voči spoločnému dobru?
- prac. zošit s. 42-43 (úlohu č. 4 nepíš do zošita, ale pošli mi mailom)
- nauč sa skutky telesného a duchovného milosrdenstva, ak ich nevieš
- úloha: na mail strba@kapitula.sk napíš:  ako môžeš, chceš alebo už prispievaš k spoločnému dobru


28. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Evanjelikálne cirkvi  –  učebnica s. 67 prečítať a pracovný zošit s. 22 urobiť


28. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

nezabudnite mi dnes poslať úlohu z min. týždňa!

- učebnica s. 128-129 nový tematický celok Kultúra života -  prečítať

Do zošita si napíš nadpis Kultúra života a dve otázky, ku ktorým si nájdi odpovede a zapíš ich.

a) Čo je to kultúra?

b) Aké sú znaky kultúry, ktorej nás učí Pán Ježiš?

- odpovede mi pošli na strba@kapitula.sk do pondelka

- prac. zošit s. 44


5. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 130-134 Hodnota a rebríček hodnôt – prečítať

- do zošita si napíš definíciu, čo je hodnota (s. 130)

- prac. zošit s. 45-47: úlohy č. 1 a 4 mi pošli odfotené mailom


5. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Charizmatické a letničné hnutia  –  učebnica s. 71 prečítať a pracovný zošit s. 23 urobiť


12. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 135-137 Hodnoty kultúry života a kultúry smrti - prečítať
Odpovedz si:  Akú hodnotu má ľudský život?
Odpovedz si podľa učebnice: 1. Kto ako prvý použil spojenie "kultúra života" a "kultúra smrti"?, 2. Čo znamená kultúra života?, 3. Čo znamená kultúra smrti?, 4. Prečo Pán Boh poslal na zem potopu sveta?
- prečítaj si úryvky 1Sam 1,1-18 a Lk 1,26-38 Aká je ich hlavná myšlienka?
- prac. zošit s. 48


14. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Ekumenické hnutie  –  učebnica s. 75 prečítať a pracovný zošit s. - -  


19. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 137 dole-139 - pokračovanie z minulého týždňa - prečítať
- pozrieť si vývin dieťaťa v obrázkoch a textoch: https://prerodicov.sk/tehotenstvo-po-tyzdnoch/
- prečítaj si Ž 139
- život človeka nezačína narodením, ale počatím v lone matky, cca 9 mesiacov pred narodením
- dieťa sa na svet nepýtalo, splodili ho rodičia, preto po počatí majú povinnosť ho chrániť  (bezprostredne matka) a starať sa oň, je to samostatná ľudská bytosť
- prac. zošit s. 49


21. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Nové náboženské hnutia a sekty  –  učebnica s. 77 prečítať a pracovný zošit s. 24 urobiť  


26. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s.  140-145 Kultúra - rozvoj človeka a ľudskej spoločnosti - prečítať
- povedz vlastnými slovami, čo je kultúra
- prac. zošit s. 50-51 po Naši veľkí rodáci
- úlohu č. 2 mi odfotografuj a pošli mailom


2. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 146-147 Naši veľkí rodáci - prečítať len túto časť
- prac. zošit s. 51 dole a 52
- poslať mi na mail životopis jedného zo svätcov pôsobiacich u nás alebo pochádzajúcich z nášho územia zo s. 147


4. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Jehovovi svedkovia  –  učebnica s. 82 prečítať a pracovný zošit s. 25 urobiť  


9. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

s. 148-151 Naši veľkí rodáci II. - prečítať
- napíš mi na mail, čo majú títo svätí/blahoslavení spoločné
- prac. zošit s. 53


11. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Mormoni  –  učebnica s. 85 prečítať a pracovný zošit s. 26 urobiť  


16. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

Opakovanie

- prečítaj si z knihy záverečné opakovania po jednotlivých témach: s. 30, 74, 103, 127, 151

- nedostal som ešte životopisy z 2.6.2020!


16. 6. 2020

Etika

Krátke rozprávanie, čo zlé a čo dobré mi priniesla mimoriadna situácia - Corona.

Úlohy môžete priniesť budúci týždeň do školy alebo poslať na email jirinaserfelova@post.sk


18. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Scientologická cirkev  –  učebnica s. 87 prečítať a pracovný zošit s. 27 urobiť  

Chcem Vás požiadať, aby ste učebnice z náboženstva ktoré ste používali v tomto školskom roku nevracali. Budeme ich používať ešte v septembri na zopakovanie učiva z tohto šk. roka. Prosím odložte si aj pracovné zošity a nevyhadzujte ich !!!

Pozývam Vás na ďakovné bohoslužby na ukončenie tohto školského roka, ktoré budú v nedeľu 28. 6. 2020 o 10:00 v našom evanjelickom chráme v Štrbe. Príďte sa poďakovať Pánu Bohu, za Jeho požehnanie, pomoc a ochranu... Prajem Vám príjemné prázdniny...