8 Nemecký jazyk

17. 3. 2020

  • učebnica str. 114/13 - písomne do zošita
  • str. 117/6 - čítanie s porozumením - prečítať si lístky a označiť pravdivé tvrdenia

19. 3. 2020

učebnica str. 118/7, 8
PZ str. 90 (kto ešte nemá) a str. 91


24. 3. 2020

Termín: do 27. 3. 
učebnica str. 119/9, 119/10 písomne (cvičenie 10 - o dĺžke asi 50 slov - poslať na kontrolu buď mailom alebo cez bezriedy.sk)


31. 3. 2020

Termín: do 2.4.
dokončiť cvičenia z PZ, t.j. 92/17, 18
z učebnice: 120/13, napísať dialóg podľa schémy a poslať mi ho na kontrolu
+ cvičenie na určovanie časov (v prílohe)


2. 4. 2020

Poslať mi na kontrolu cvičenie z učebnice 118/8 (do 3.4.)
čítanie s porozumením: vypracovať pracovný list z prílohy


7. 4. 2020

vypracovať pracovný list (v prílohe)


16. 4. 2020

test z Lekcie 4 Modul 3 - scan alebo foto vypracovaného testu zaslať mailom alebo cez bezkriedy.sk do 20.4.

V priloženom súbore sú 2 testy, urobiť oba (úlohu D z druhého testu NIE).


21. 4. 2020

Na konci učebnice (str. 121-127) je prehľad gramatiky Modulu 3. Prejdite si ho celý a pritom vypracuje krátke cvičenia označené číslami 1 - 11.
V prílohe je ďalší pracovný list na zopakovanie témy rodina - slovíčka, množné čísla podstatných mien, privlastňovacie zámená a pod. Vytlačte si ho a vypracujte všetky úlohy. Hotový prac. list mi naskenujte resp. odfoťte a pošlite na kontrolu.
Práca je na celý týždeň - termín odovzdania: do 27.4.


28. 4. 2020

Vypracovať pracovný list. Je tam niekoľko slovíčok, ktoré sme ešte nemali, tak si pomôžte slovníkom. Doteraz ste väčšinou pracovali s textom, teraz budete pracovať podľa obrázku. Prvé cvičenie - rozhodnúť, či sú tvrdenia pravdivé, nepravdivé alebo sa to nedá určiť. V 2. cvičení je potrebné odpovedať CELÝMI VETAMI na otázky.


30. 4. 2020

Tentokrát vás čaká zopakovanie si gramatiky: určitý, neurčitý a záporný člen v akuzatíve. Ak by boli nejaké problémy (so slovíčkami alebo iné) - ohľadom minulej úlohy alebo tejto - píšte


5. 5. 2020

Prikladám vám na skontrolovanie pracovný list "Kunstunterricht". (Niekoré vety z pravého stĺpca mohli znieť aj ináč, keďže bolo prípustných viac variant). V ďalšom pracovnom liste si zopakujete časovanie slovies sein a haben. Vety znovu obsahujú aj niektoré nové slovíčka, tak očakávam, že si ich význam zistíte.


12. 5. 2020

Skontrolujte (a opravte) si pracovný list s použitím členov v 4. páde (Akkusativ). Tento týždeň sa vrátime k téme domácich zvierat. V prvej prílohe (Haustiere 1) máte obrázok, podľa ktorého budete odpovedať na otázky v druhej prílohe (Haustiere 2).

Otázok je pomerne dosť, takže máte na to celý týždeň.

Odpovede mi napíšte do textového editoru a pošlite na kontrolu.


19. 5. 2020

Skontrolujte si pracovný list s časovaním slovies sein haben. V ďalšej prílohe máte malý test - gramatika a slovná zásoba. Vypracujte ho buď digitálne alebo si ho vytlačte a pošlite na kontrolu do konca týždňa.

Test si môžete aj priamo stiahnuť cez:

Grammatik Und Wortschatz
Word – 30.5 KB 12 downloads

26. 5. 2020

Kto mi ešte neposlal, pošlite mi test z gramatiky a slovnej zásoby z minulého týždňa.
Jar je v plnom prúde a tak máte na tento týždeň pracovný list zameraný na porovnanie ročných období jar a jeseň a tiež na preklad viet. Vo vetách sú aj slovíčka, ktoré sme nemali.

Pomôžte si slovníkom. Neprekladajte otrocky doslovne! Snažte sa, aby preložené vety boli síce rovnakého významu, ale zneli slovensky.

Kto by chcel pracovný list vyplňovať digitálne a má Open Office, ozvite sa, pošlem vám súbor vo formáte .odt


2. 6. 2020

V prílohe máte pracovný list zameraný na predstavovanie seba, iných a popis osôb. Prac. list má dve strany - vypracujte obe. Koncovky prídavných mien sme ešte nemali, preto pridávam aj tabuľku s prehľadom skloňovania prídavných mien. Vedieť to zatiaľ ešte nemusíte, ale s jej pomocou urobte cvičenie E z pracovného listu. Vypracované pošlite do 5.6.

Pracovný list si môžete aj priamo stiahnuť:

Meine Freunde Und Ich
Word – 127.5 KB 14 downloads

9. 6. 2020

Na časovanie slovies v prítomnom čase je zameraný tohotýždňový pracovný list. Jeho témou je Hannin školský deň, takže si zároveň zopakujete väčšinu slovnej zásoby, ktorú sme doteraz mali (a možno sa dozviete aj niečo nové ;) ).

Hannahs Schultag
Word – 32.5 KB 24 downloads

16. 6. 2020

Tento týždeň sa pozrieme do parku.

Úloha A: Odpíšte si slovíčka do zošita (aj s prekladom) a označte tie, ktoré sa hodia k obrázku v pracovnom liste.

Úloha B: Priraďte obrázky k slovesám a napíšte tvar každého slovesa v 1. a 3. os. Sg. (pozor na oddeliteľnú predponu slovesa zuhören = počúvať!)

Úloha C: Rozhodnite, ktoré tvrdenie je pravdivé (vzhľadom na obrázok) a ktoré nie.

Úloha D: Doplňte do textu slovesá v zátvorke v správnom tvare.

Im Park
Image – 168.4 KB 29 downloads

Create a Free Website With Webador