8 Občianska náuka

Úlohy na 2 týždne 

  • Niet práv bez povinností a zodpovednosti, vypracovať poznámky, str. 46 - 47
  • Základné dokumenty o ľudských právach, vypracovať poznámky, str. 48 - 49

Termín: 6. 4. - 17. 4. 

Dohovor o právach dieťaťa - poznámky máš v prílohe /napísať ich do zošita alebo vytlačiť/


Termín: 20. 4. - 24. 4.

nové učivo: Rovnaký prístup ku všetkým deťom, poznámky máte v prílohe


Termín: 27. 4. - 1. 5.

Nová látka: Právo na názor a informácie - poznámky a úloha sú v prílohe


Termín: 4. 5. - 8. 5

Domáca úloha : Právo na názor a informácie, úloha : napíš svoj názor na túto epidémiu a informácie o nej /8 riadkov/,

pošlite mi to na Bez kriedy do 12. 5. 2020 /už som Vám to dala minulý týždeň napísať/ Môj mail: mariagarajova@zoznam.sk              


Termín: 11. 5. - 15. 5.

Domáca úloha - poslať Čo by sme mali vedieť o koro.../kto ešte neposlal/

Nová látka - Právo na život, poznámky máte v prílohe


Termín: 18. 5. - 22. 5.

Nová látka- Právo na zdravie, máte v prílohe


Termín: 25. 5. - 29. 5.

Nová látka: Právo na vzdelanie a práva menšín, poznámky v prílohe


Termín: 1. 6. - 15. 6.

Opakovanie: Ľudské práva

Termín: 8. 6. - 15. 6.

OBN: opakovanie- test v prílohe, poslať do 15. 6 /budúci piatok/

Test OBN do 15. 6.
Word – 31.0 KB 45 downloads

Create a Free Website With Webador