8 Ruský jazyk

Úlohy na 2 týždne 

19. Lekcia, čítať text, PZ - str. 48, 49


Termín: 31. 3. - 3. 4.

opakovanie - Moskva - pozrite si prezentáciu v prílohe

nové učivo - 20. lekcia - str. 85 čítať článok, str. 86 - napísať do zošita slovíčka, napísať do zošita Minulý čas - delať, zanimaťsa  a ešte znať - umeť str. 86


Termín: 6. 4. - 17. 4.

20. lekcia - čítať článok str.85, učebnica str. 87 - prečítať básničku cvičenie 1/naučiť naspamäť/, urobiť cvičenia 2 až 5 na str. 87 a 88 

PZ vyplniť - str. 50 a 51


Termín: 20. 4. - 24. 4.

20. lekcia , precvičovať čítanie článku, učebnica  str. 88 prečítať text Ruky a urobiť cvičenia na str. 88, 89 /ústne/, PZ str. 52 vyplniť


Termín: 27. 4. - 1. 5.

20. lekcia, opakovanie čítania, v PZ  /ak nemáš/ všetko dokončiť

Nová látka : v prílohe máš PL - urob si ho do zošita


Termín: 4. 5. - 8. 5.

Domáca úloha : Pošlite mi na Bez kriedy ten pracovný list, čo som Vám poslala /slovesá edti a echať/, pošlite mi to do 12. 5. 2020 Pl máte v prílohe

Pracovný list
Word – 135.7 KB 20 downloads

Termín: 11. 5. - 15. 5.

Domáca úloha: Poslať PL /kto ešte neposlal/

Nová látka: 21. lekcia: Skoro budut kanikuly, str. 90 prečítať text, str. 91-žltý rámček, prečítať a napísať slovíčka, str. 91-prečítať zapomnite, str. 94/4 a- napísať cvičenie do zošita +PZ str.53


Termín: 18. 5. - 22. 5.

21. lekcia- pokračujeme v nej,  učebnica str. 92/B - budúci čas, odpíšte si to do zošita, str. 92/1 - čítať list, str. 93 - urobiť cvičenia +PZ str. 54


Termín: 25. 5. - 29. 5.

21. lekcia - ústne dokončiť cvičenia str. 94, 95 + PZ str. 55


Termín: 1. 6. - 15. 6.

Opakovanie: Kontrolná práca - pošlite mi to na bez kriedy do 15. 6

Kontrolnú prácu si môžete aj priamo stiahnuť:

CJR - kontrolná práca
Word – 12.9 KB 7 downloads

Termín: 8. 6. - 15. 6.

zostáva Kontrolná práca,  kto ešte neposlal


Create a Free Website With Webador