8 Technika & Informatika

Technika

  • str. 36 - Projekt 6 - Moje budúce povolanie

Termín: 30. 3. - 12. 4.


TEC - 2. skupina - práca na dva týždne do 12. 4. 2020

SVET PRÁCE - prečítať a dopísať všetky úlohy na str. 34 a 35


Technika - 1. a 2. skupina

Termín: 15. 4 . - 24. 4.


8. roč. 

!!! Poprosím všetkých o spätnú väzbu za tieto aj predchádzajúce dva týždne. Projekty z TEV a TEC poslať na emailovú adresu

marektekel@gmail.com!!! Ďakujem. 


Technika - 1. a 2. skupina

Termín: 27. 4 . - 8. 5. 


Technika - 1. a 2. skupina

Termín: mesiac Máj

Úlohy posielajte na email - marektekel@gmail.com


Technika - 1. a 2. skupina

Termín: mesiac Jún


Informatika

Téma: Informácie

Úloha na 2 týždne

Prezrieť stránky:

Prezrieť rôzne štatistické údaje o Obyvateľstve a migrácii a minimálne 3 údaje zapísať na papier a priniesť na najbližšiu hodinu informatiky.

Príklad:

Vekové zloženie - SR, oblasti, kraje, okresy, mesto, vidiek 

17 rokov  spolu: 53 240,0  muži: 27 403,5 ženy: 25 836,5 

Prehľad pohybu obyvateľstva - SR, oblasti, kraje, okresy, mesto, vidiek (ročne) 

Živonarodení (Osoba) - 57 054

Sobáše (jednotka) -  29 664


Téma: Štruktúry

Úloha na 2 týždne (30. 3. - 12. 4.)

Pozor zmena: úlohy môžete posielať do 19. 4. 23:59

Viac informácií sa dozvieš po kliknutí na odkaz. Zadanie si môžeš aj priamo stiahnuť. ;-)

Zadanie 1
PDF – 255.5 KB 34 downloads

Termín: 20. 4.  - 3. 5.

Téma: Bezpečnosť a riziká internetu

Na nasledujúce 2 týždne budete mať za úlohu prezrieť si rozhovor s IT odborníkom, ktorý pracuje pre Slovenskú poštu. Slovenská pošta rovnako ako iné väčšie firmy má svoje štatistické údaje niekde uložené. Tieto štatistické údaje musia byť ochránené pred útokmi hackerov, aby nedošlo k ich neoprávnenému získaniu. Práve aj na túto tému je zameraná diskusia.   

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=lBdXuklcaKM

Diskusia je na tému: Anonymita a bezpečnosť na internete

Žijeme v dobe, v ktorej je bežné používanie internetu a sociálnych sietí, ale s tým sú spojené aj nové riziká. Odporúčam vám, aby ste si video pozreli, pretože sú v ňom objasnené viaceré veci týkajúce sa straty anonymity na internete.


Termín: 4. 5.  - 17. 5.

Téma: Štruktúry

Ahojte, ďakujem všetkým, ktorí mali možnosť a vypracovali predchádzajúcu tabuľku s grafmi.

V práci s tabuľkami budeme pokračovať. V prílohe posielam pracovný list s úlohou č. 1.


Termín: 18. 5.  - 31. 5.

Téma: Štruktúry

Ahojte, ďakujem všetkým, ktorí mali možnosť a vypracovali predchádzajúce tabuľky. Kto ešte nevypracoval tabuľky, ešte stále mi ich môže poslať. Zároveň chválim tých, ktorí odovzdávajú úlohy do uvedeného termínu. 

V práci s tabuľkami budeme pokračovať. V prílohe posielam pracovný list s úlohou č. 2. Pre túto úlohu je potrebné, aby ste mali vypracovanú úlohu č. 1.

Viac info v odkaze.


Termín: 1. 6. - 7. 6.

Téma: Softvér pre prácu s textom, tabuľkami a prezentáciami

Ahojte, ďakujem všetkým, ktorí mali možnosť a vypracovali predchádzajúce tabuľky s grafmi. Kto ešte nevypracoval grafy, ešte stále mi ich môže poslať. Zároveň opäť chválim tých, ktorí majú možnosť a posielajú úlohy.

Tento týždeň budete mať od informatiky viac-menej pokoj. Pridávam krátke video a článok, ktoré opisujú rôzne programy pre prácu s textom, tabuľkami či prezentáciami. Všetky uvedené programy sú zadarmo a môžete si ich skúsiť stiahnuť, nainštalovať a vyskúšať si prácu v nich. Myslím si, že sa Vám to môže zísť a najmä tým, ktorí nemajú prístup k MS Office. Určite si pozrite video, v ktorom sú uvedené ukážky programov. Článok uvádza hlavné výhody a nevýhody jednotlivých programov.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=56Y_aCUeNqw  

Odkaz na článok: https://fontech.startitup.sk/vyberame-bezplatne-alternativy-k-microsoft-office-toto-su-najlepsie-z-nich/


Termín: 8. 6. - 21. 6.

Ahojte,

keďže sa blíži koniec školského roka, ktorý bol pre mňa prvý školský rok v pozícii učiteľa, chcem Vás poprosiť o vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Dotazník sa zameriava na mňa ako učiteľa a na predmet informatika, ktorý vyučujem. Dôležitá je pre mňa Vaša spätná väzba, aby som mohol zlepšovať vyučovanie informatiky v nasledujúcich školských rokoch. Vopred ďakujem všetkým, ktorí sa zapoja do vyplnenia dotazníka.   


Create a Free Website With Webador