9 Anglický jazyk

 

9. ročník - 2. skupina - Anglický jazyk

17. 3. 2020

časopis GATE - číslo November 2019 - str. 18 Everyday English: Music
prečítať článok, vypracovať Task a napísať mi odpovede (1-14)


19. 3. 2020

časopis GATE - číslo March 2020 - str. 4 - 5: článok Australia Burning; prečítať, odpovedať na otázky v Task a odpovede poslať (mail, bezkriedy.sk)


24. 3. 2020

Termín: do 30. 3.
časopis GATE - March 2020 - str. 10-11
- prečítať, doplniť chýbajúce slová do prvej časti textu (1-9); nájsť ďalšiu známu osobnosť s írskym pôvodom a niekoľkými vetami ju predstaviť (kto z rodiny pochádzal z Írska - rodičia, starí rodičia apod., kde žije teraz, čím je známa, ...)
- chýbajúce výrazy aj krátky text o osobnosti írskeho pôvodu poslať na kontrolu


Termín: do 3.4.
Na stránke http://www.bridge-online.cz/sk/casopis-gate-sk/gate-march-2020/ sú sprístupnené nahrávky k časopisu GATE - March 2020.

Vypracovať cvičenia z prílohy k nahrávkam č. 3, 4 a 5.
Vypracované cvičenia zaslať na kontrolu.


7. 4. 2020

GATE March 2020 - str. 12-13 - prečítať, vypracovať Task + CD Task (poslať na kontrolu)
učebnica - napísať a naučiť sa slovíčka z lekcie 1;  str. 8/cvič.1 + text The Iceman
PZ - str. 4 celá


16. 4. 2020

učebnica str. 9 - Grammar - cvič. 3, 4

PZ str. 5 celá

GATE April 2020 (online verzia na: http://www.bridge-online.cz/sk/casopis-gate-sk/gate-april-2020/) - str. 6-7, Task: 2

do 20.4. zaslať na kontrolu 9/4 z učebnice a Task 2 z časopisu GATE


21. 4. 2020

Učebnica str. 10 - prečítajte si nový príbeh dvojice Sweet Sue a Smart Alec + urobte do zošita cvičenie 11/2 + okienko Grammar (11/3a, b).

V prípade nejasností si pomôžte vysvetlením gramatiky v PZ na str. 68., PZ str. 6 celá


23. 4. 2020

Naďalej precvičovať slovné spojenie used to v cvičeniach z učebnice 11/4, 5 a 6 a v PZ str. 7 (celá)

Na kontrolu do 27.4. poslať 11/5a) a 11/6a).


28. 4. 2020

Použitie too a enough vo vetách. Prejdite si vysvetlenie a vzorové vety v prílohe + vypracujte cvičenia v pracovnom liste s rovnakou tématikou.


30. 4. 2020

Z pracovného zošita urobiť stranu 9 a vypracovať pracovné listy z prílohy. Cvičenie na minulé časy a used to si stiahnite, vyplňte a pošlite mi ho na kontrolu.


5. 5. 2020

Precvičte si všetky slovesné časy, ktoré sme sa doteraz učili. Pracovný list v prílohe. Vypracovaný (aj v digitálnej forme) mi ho pošlite na kontrolu do konca týždňa.


12. 5. 2020

2. skupina - V učebnici si pozrite slovíčka na str. 12 (1b), prečítajte si text The Story of Jeans a urobte k nemu cvičenia 2 a 3 + z PZ stranu 8 celú.


19. 5. 2020

2. skupina

Pracujte ďalej v učebnici. Na str. 13 urobte cvičenie 4a) (dá sa doplniť aj bez listeningu), cvičenie 6a) - prepísať tabuľku aj doplnené slovíčka do zošita; 6b) - ku každému obrázku napísať 2 vety podľa príkladu; 7a) - vybrať si jednu situáciu a napísať dialóg. Z PZ str. 9 celá.

Na kontrolu mi pošlite Exercise 1 a 2 z pracovného listu z 28.4.


26. 5. 2020

2. skupina
Pracujte v učebnici. Prečítajte si text na str. 14 a vypracujte cvičenia 14/2; 15/4a, 15/5a a 15/6.

Na kontrolu do konca týždňa mi pošlite 13/4a (z minulého týždňa), 15/6 + pracovný list z prílohy.


2. 6. 2020

2. skupina
Pracujte v PZ - strany 10 až 13 a z učebnice si prečítajte text na str. 16 a urobte k nemu cvičenia 2 a 3. Na kontrolu do 5.6. pošlite cvičenia z PZ 10/3, 11/6, 12/4 a 13/5.


9. 6. 2020

2. skupina
V prílohe máte malý test z opakovania 1. lekcie. Poprosím doručiť mi vypracovania do stredy 10.6.

Test - Opakovanie
PDF – 441.2 KB 25 downloads

2. skupina
V časopise Gate číslo máj - jún (online verzia na: https://www.bridge-online.cz/sk/casopis-gate-sk/gate-may-june-2020/) si prečítajte článok na stranách 6 a 7 a urobte k nemu cvičenia na posluch CD Task 1 a 2 (nahrávky č. 2 a č. 3 na rovnakej stránke).

Potom si vyberte 1 tému z okienka "Discuss" a napíšte k nej 3-5 viet. Pošlite mi ich na kontrolu do 15.6.


 2. skupina

Prečítajte si text v učebnici na str. 20 a zopakujte si predprítomný čas. Tvorenie a používanie predprítomného času máte v PZ v prehľade gramatiky na str. 69 a 70. K textu si urobte cvičenie 20/1 a z gramatiky na strane 21 cvičenia 3, 4a), 5a), 6 a 7. Z PZ strany 14 a 15. Práca je na celý týždeň.

Kto mi ešte neposlal vypracovaný test z opakovania učiva 1. lekcie (zadaný 9.6.), nech tak urobí čo najskôr.


9. ročník - 1. skupina - Anglický jazyk

prečítať texty v časopise Gate - March 2020 -

                                                             1.  str. 4-5 - vypracovať Task

                                                             2.  str. 6-7 - + writing task

                                                             3.  str. 10-11

                                                             4.  str.12-13 + Task

                                                             5.  str. 18 + Task


26. 3. 2020

1. Skupina : Doplniť k časopisu Gate aj úlohy s počúvaním, ktoré zverejnili na stránke  http://www.bridge-online.cz/sk/casopis-gate-sk/gate-march-2020/


31. 3. 2020

1. Skupina : Prečítať si text v učebnici na strane 8 – The Iceman a vypracovať v pracovnom zošite stranu 4 a 5


2. 4. 2020

1. Skupina :  Prečítať si text z aprílového čísla na strane 6,7 a vypočuť si nahrávky 1 – 6, urobiť Task 1 ,2  

http://www.bridge-online.cz/casopis-gate/gate-april-2020/


7. 4. 2020

1. Skupina :

 - prečítať si text v učebnici na strane 12 a urobiť si cvičenie č. 2, 3

 -prejsť si vysvetlenie  používania slov TOO, ENOUGH podľa prílohy Angličtina 9

 - urobiť v pracovnom zošite úlohy na strane 8 a 9


16. 4. 2020

1. Skupina : Vypracovať cvičenia   v učebnici na strane 9/ 4a,   13/ 6b,  18/ 1b  a poslať mi ich vypracované  do 20. IV. na adresu  janka.balazik@gmail.com


21. 4. 2020

1. Skupina : Poslať mi úlohu z minulého týždňa, prečítať si gramatiku používania väzby used to  na strane 68 v pracovnom zošite a k tomu text v učebnici na strane 10, v pracovnom zošite urobiť stranu 6


23. 4. 2020

1. Skupina : Skontrolujte si cvičenia podľa prílohy  – Angličtina  a pokračujte v Pracovnom zošite na strane 7 ( celá ) a strany 8 a 9 ( celé )


28. 4. 2020

1. Skupina : Urobte si testy , ktoré nájdete na týchto adresách :

https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-10731.php

https://www.perfect-english-grammar.com/used-to-exercise-1.html

a na strane 12 v Pracovnom zošite urobte všetky cvičenia a pošlite mi č.3 a 4 (janka.balazik@gmail.com)

a v prílohe  – ANJ si pozrite používanie used to

Prezentáciu si môžete aj stiahnuť priamo cez:

Used to - prezentácia
PowerPoint – 638.9 KB 25 downloads

30. 4. 2020

1. skupina :  prečítajte si text v učebnici na strane 14 , vypracujte v pracovnom zošite stranu 10, skontrolujeme to spoločne 


5. 5. 2020

1. Skupina : pracujte podľa prílohy  - Angličtina                


7. 5. 2020

1. Skupina : prečítajte  si text v učebnici na strane 16 a vyriešte cvičenie 2 a 3


12. 5. 2020

1. Skupina :  urobte si všetky cvičenia v Pracovnom zošite, zopakujte si gramatiku ( k 1.lekcii je aj vzadu  66 – 69 ), skúsime potom cvičný test                      


14. 5. 2020

1. Skupina : vypracujte podľa prílohy – Angličtina krátky test a pošlite mi ho janka.balazik@gmail.com 


19. 5. 2020

1. Skupina :  vypracujte podľa prílohy 9 – Angličtina krátky test a pošlite mi ho  janka.balazik@gmail.com  - ešte neposlali všetci,

naučte sa slovíčka z 2A a 2B, prečítajte si text v učebnici na strane 20 a urobte cvičenie 4a na strane 21 – pošlite mi ho


21. 5. 2020

1. Skupina :  vypracujte test zadaný pred týždňom ) a pošlite mi ho  janka.balazik@gmail.com  - ešte neposlali všetci,

naučte sa slovíčka z 2A a 2B, prečítajte si text v učebnici na strane 20 a urobte cvičenie 4a na strane 21 – pošlite mi ho,

nemám ešte stále všetky a pridajte si cvičenie 21 / 7  a v Pracovnom zošite stranu 14


26. 5. 2020

1. Skupina :  urobte v Pracovnom zošite stranu 15, v učebnici si prečítajte text na strane 22 a na strane 23 vypracujte cvičenie 4 – používajte tam slovíčka ako just, ever, never, already, yet, recently – podľa zmyslu vety a pošlite mi ich


28. 5. 2020

1. Skupina :   precvičte si predprítomný čas podľa prílohy  – Angličtina a pošlite mi ho

Pracovný list si môžete aj stiahnuť priamo cez:

Predprítomný čas
Word – 191.2 KB 31 downloads

2. 6. 2020

Angličtina – 1. Skupina :   v učebnici si prečítajte na strane 24 text a urobte k nemu 25 /2,   v Pracovnom zošite urobte stranu 16 a 17  ( ešte nemám od všetkých úlohy na predprítomný čas ! )


4. 6. 2020

Angličtina – 1. Skupina :   prejdite si slovíčka 2C  a urobte si v Pracovnom zošite strany 18 – 19 / 1 - 4


9. 6. 2020

Angličtina – 1. Skupina  -  dokončite si v Pracovnom zošite stranu  19  a poposielajte tie úlohy, ktoré ešte nemám


11. 6. 2020

Angličtina – 1. Skupina  -  dokončite si v učebnici na strane 23 / 7 a pošlite mi doplnené slovíčka a v prílohe  je riešenie cvičení na PPT – skontrolujte si ho J

9 Angličtina 11. 6.
Word – 30.1 KB 22 downloads

16. 6. 2020

Angličtina – 1. Skupina  - dokončite si v učebnici na strane 25 / 3 a,b a pošlite mi doplnené slovíčka


18. 6. 2020

Angličtina – 1. Skupina  - na záver oddychovka – z časopisu máj – jún si urobte Everyday English – page 28