9 Biológia

19. 3. 2020

str. 56-58 Usadené horniny- prečítať, napísať poznámky


26. 3. 2020

str. 60-61 Krasové procesy-prečítať, napísať poznámky


2. 4. 2020

Horninotvorný cyklus - str.- 62-63 - prečítať, urobiť poznámky.


16. 4. 2020

str. 66-67 Skameneliny a vek Zeme naštudovať a napísať poznámky


23. 4. 2020

str. 68-69 Prahory a starohory -preštudovať,poznámky, poznámky v prílohe.


30. 4. 2020

str. 70-71 Prvohory a druhohory -preštudovať+ v prílohe poznámky


7. 5. 2020

Treťohory - str. 72+ poznámky v prílohe


14. 5. 2020

Štvrtohory str.73+ poznámky v prílohe


21. 5. 2020

Geologická stavba a história Slovenska str.76-79 naštudovať+ poznámky v prílohe


28. 5. 2020

Vyberte si a pošlite mi charakteristiku jedného národného parku, ktorý sa nachádza na Slovensku./beatap@centrum.sk/


11. 6. 2020

str. 90-91 Organizmy  a prostredie- preštudovať+poznámky v prílohe.


18. 6. 2020

92-93 Neživé zložky prostredia - prečítať a vypísať do zošita,ktoré tam patria.


Create a Free Website With Webador