9 Chémia

19. 3. 2020

str. 41-42 - Rozdelenie sacharidov- prečítať, napísať poznámky.


26. 3. 2020

Glykogén - živočíšny škrob- nájsť na internete a do zošita napísať jeho krátku charakteristiku.


2. 4. 2020

Tuky - str. 44-45 prečítať a napísať poznámky.


16. 4. 2020

str. 47-49 Bielkoviny-naštudovať a napísať poznámky.


23. 4. 2020

str. 47-49 Bielkoviny- preštudovať a napísať poznámky.


30. 4. 2020

str. 50-51 Biokatalyzátory- preštudovať+napísať poznámky a na e-mail beatap@centrum.sk poslať krátku charakteristiku jedného vitamínu,ktorý je rozpustný v tukoch.


7. 5. 2020

Stále platí pre tých, ktorí mi ešte neposlali charakteristiku o vitamíne + str. 53 Zdravá výživa.


14. 5. 2020

str. 58-61 - vypísať do zošita druhy plastov


21. 5. 2020

 62-63 Plasty a životné prostredie+v prílohe poznámky.


28. 5. 2020

str. 63- vyplniť do zošita tabuľku o plastoch/nemusíte mi ju posielať/


11. 6. 2020

str. 65-66 Čistiace a pracie prostriedky- prečítať a napísať text v rámčeku.


18. 6. 2020

67-68 - Kozmetické prípravky- prečítať a odpísať do akých skupín sa delia.


Create a Free Website With Webador