9 Dejepis

Úlohy na 2 týždne 

  • Pod Stalinovým tieňom, str. 90, vypracovať poznámky
  • Na západ od "železnej opony", str. 92, vypracovať poznámky
  • Na východ od "železnej opony", str. 94, vypracovať poznámky 

Termín: 30. 3. - 3. 4.

  • Sovietizácia Československa - učebnica str. 96-97, poznámky - príloha
  • Koniec kolonializmu - učebnica  str. 98 - 99, poznámky - príloha

Termín: 6. 4. - 17. 4.

nové učivo - Koniec kolonializmu, učebnica str. 98, poznámky sú v prílohe

                            Rovnováha strachu, učebnica str. 100, poznámky sú v prílohe


7. 4. 2020

Žiaci, deviataci, prosím Vás vyplniť test Medzníky 2. svetovej vojny, máte ho v prílohe / aj odpovede/. Je potrebné zaslať nám cez internet

zapojenosť našej školy /deviatakov/ do tejto súťaže. Buďte takí dobrí, a pošlite mi vyplnený test na email  mariagarajova@zoznam.sk

do 20. apríla 2020.

Ďakujem pekne


Termín: 20. 4. - 24. 4.

Nové učivá - Dve tváre komunistickej totality - učebnica str. 102

                         - Neúspešný pokus o reformu - učebnica str.104

                         - poznámky máte v prílohe

 Ďakujem  Vám všetkým, ktorí ste mi poslali vyplnený test Medzníky 2. svetovej vojny.


Termín: 27. 4. - 1. 5.

Opakovanie: Neúspešný pokus o reformu - v prílohe máte PL, urobte si ho podľa učebnice do zošita

Nová látka: Umŕtvená spoločnosť, učebnica str. 106-107, v prílohe máte poznámky

                         Svetlá a tiene civilizácie, učebnica str. 108 - 109, v prílohe máte poznámky


Termín: 4. 5. - 8. 5.

Domáca úloha : PL Neúpešný pokus o reformu - vyplňte ho celý, trochu je upravený a pošlite mi ho na Bez kriedy /alebo mail/ do 12. 5

Nová látka : Umenie salónov a ulic a Slovenská kultúra - poznámky máte v prílohe, učebnica str. 110 - 113/


Termín: 11. 5. - 15. 5.

Domáca úloha: Pl- Neúspešný pokus o reformu - poslať PL/kto ešte neposlal/

Nová látka: Koniec nehybnosti, učebnica str. 114-115, poznámky máte v prílohe

                        Svet po 2. svetovej vojne - PL na prácu doma /v prílohe/


Termín: 18. 5. - 22. 5.

Nové učivo : Prevratný rok 1989, učebnica str. 118,119, poznámky máte v prílohe


Termín: 25. 5. - 29. 5.

Nová látka: Na ceste k EÚ,  Na ceste k demokracii, učebnica str. 120 -123, poznámky v prílohe


Termín: 1. 6. - 15. 6.

Nová látka: Vstup Slovenska do EU a NATO, učebnica str. 124 - 125/, poznámky máte v prílohe


Create a Free Website With Webador