9 Fyzika

Vyriešiť príklady na el. prácu , energiu a účinnosť podľa zadania, ktoré dostali žiaci na hodine 


31. 3. 2020

urobiť si poznámky z učebnice str. 74 – 76 na tému Elektromagnet7. 4. 2020

napísať si poznámky k použitiu elektromotora zo strany 77 – 79 v učebnici


16. 4. 2020

napísať si poznámky z učebnice str. 85 – 87 : Vedenie el. prúdu v kvapalinách a pozrite si elektrolýzu   na  https://www.youtube.com/watch?v=1BUyEeTTk2E


21. 4. 2020

nájsť informácie o využití elektrolýzy v priemysle a napísať z toho poznámky (poslať mi ich na adresu janka.balazik@gmail.com )


23. 4. 2020

- spracujte si poznámky o vedení el. prúdu v plynoch v učebnici  na strane 91 - 92


28. 4. 2020

- spracujte si poznámky   o elektrickej  energii a jej premenách ( posledné učivo z učebnice 96 – 99 ) a pozrite si k tomu prezentáciu  na prílohe  - Fyzika


30. 4. 2020

- dokončenie učiva je využitie elektromagnetickej indukcie – vypíšte si len heslovite poznámky z prílohy  - Fyzika


5. 5. 2020

Vypracujte kontrolné otázky v prílohe 9 – Fyzika  a pošlite mi ich janka.balazik@gmail.com


7. 5. 2020

Vypracujte kontrolné otázky z minulého zadania a pošlite mi ich


12. 5. 2020

Pracujte podľa prílohy  – Fyzika 


14. 5. 2020

Pokračujete v poznámkach a napíšte si ich  podľa prílohy – Fyzika 


19. 5. 2020

Pokračujete v poznámkach a napíšte si ich  podľa prílohy – Fyzika 


21. 5. 2020

Ešte stále nemám test od všetkých, pošlite mi ho a  pokračujete v poznámkach a napíšte si ich  podľa prílohy  – Fyzika  - pribudli tam úlohy


26. 5. 2020

Nedostala som odpovede na otázky a úlohy z dvoch  posledných  zadaní, dajte si to dokopy aj s dnešnou úlohou – nájdite, kde sa využívajú rovinné zrkadlá a kde guľové ( duté a vypuklé ), pošlite mi to odfotené z poznámok v zošite


28. 5. 2020

Pracujte podľa prílohy  - Fyzika


2. 6. 2020

Pracujete podľa prílohy 9 - Fyzika


4. 6. 2020

Pracujete podľa prílohy 9 - Fyzika


9. 6. 2020

Nájdite si informácie o použití šošoviek v optických prístrojoch a v korekcii zraku a pošlite mi prefotené poznámky


11. 6. 2020

Nájdite si informácie o použití šošoviek v optických prístrojoch a v korekcii zraku a pošlite mi prefotené poznámky + pridajte si k tomu učivo z prílohy

9 Fyzika 11. 6.
PowerPoint – 243.5 KB

16. 6. 2020

Posledné učivo je o farbách, spracujte si ho do poznámok z  prílohy

9 Fyzika 16. 6.
PowerPoint – 11.8 MB

18. 6. 2020

Dajte si do poriadku všetky poznámky v zošite


Create a Free Website With Webador