9 Geografia

Úloha: Mexiko a štáty strednej Ameriky - napísať alebo nalepiť poznámky (odkaz), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 17.3.2020


Úloha: Brazília – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 2.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 24.3.2020


Úloha: Argentína a laplatské štáty – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 3.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu nájdeš na bezkriedy.sk. Pripomínam polročný projekt „Cestujeme do Ameriky“! Pôvodne si mi ho mal odovzdať do 1.5.2020, ale zmením termín odovzdania do 10.5.2020 a pošli mi ho na bezkriedy.sk. V prílohe 4. ešte raz zasielam, čo má daný projekt obsahovať.

Termín: 31.3.2020


Úloha: Andské štáty – napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 5.), prečítať v učebnici, naučiť + urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu a riešenia úloh učiva „Argentína a laplatské štáty“ nájdeš na bezkriedy.sk.

Termín: 7.4.2020


Úloha: Hlavné problémy Ameriky (Zasielam učivo a prácu na dve hodiny!) –

21.4. - napísať alebo nalepiť poznámky (príloha 6.), prečítať v učebnici učivo a zodpovedať otázky na str. 76 a 77, urobiť úlohy v PZ. Prezentáciu k učivu a riešenia úloh učiva „Andské štáty“ nájdeš na bezkriedy.sk.

28.4. – vypracovať pracovný list (príloha 7.) a zaslať mi to 28.4.2020 na bezkriedy.sk alebo cez aplikáciu messenger. Môžeš vytlačiť, vyplniť a poslať odfotené, alebo môžeš vpisovať priamo do dokumentu na počítači (Stačí ak uvidím výsledok tajničky, nemusí byť vyplnená.) a zaslať dokument.

Termín: 21.4. a 28.4.2020


Úloha: Dokončiť prezentáciu z geografie na tému „Cestujeme do Ameriky“. Keďže projekt som zadala v decembri, pevne verím, že ste vo finále. Nezabudnite, že prezentácia musí byť zaslaná do 10.5.2020. Môžete zasielať cez bezkriedy.sk alebo na môj email: olgabendova2@gmail.com.

Prezentácia bude známkovaná a za každý oneskorený deň zhorším známku o jeden stupeň. Ak by ste mali nejaký problém so zaslaním, ozvite sa cez bezkriedy.sk.  Zasielam radšej ešte raz pokyny k projektu – príloha 8.

Upozorňujem, že zostáva aj známka za pracovný zošit. To si ešte upresníme podľa nástupu do školy.

Pracovný list, ktorý ste mi mali zaslať do 28.4.2020, vyhodnotím len slovne. Do známkovania zohľadním, či ste mi ho zaslali.

Termín: 5.5.2020


Úloha: V pracovnom zošite v rámci opakovania Ameriky vypracovať úlohy na str. 29 (ak ich už náhodou nemáte) a na str. 48. Zasielať mi to nemusíte, uvidím to pri kontrole celého zošita. Do konca roka už len opakujeme.

Termín: 12.5.2020


Úloha: Opakovanie Ameriky – vypracovať pracovný list v prílohe 9. (priamo do dokumentu, alebo len odpovede) a zaslať do 25. 5. 2020 cez bezkriedy.sk alebo ma email olgabendova2@gmail.com.

Otestovať sa aj prostredníctvom prílohy 10.

Vypracované úlohy zo str. 29. a  str. 48 v pracovnom zošite nájdeš na bezkriedy.sk na prekontrolovanie.

Pomaly si dávaj do poriadku pracovný zošit, pretože na začiatku júna si ho vyžiadam na kontrolu a dostaneš za to známku!!! Tak aby ti nič nechýbalo – poznámky, úlohy, vyplnené tabuľky a ak bolo niečo v zadaní, tak aj mapy. Spôsob kontroly ešte upresním. Pozor pôjde to do koncoročného hodnotenia!

Termín: 19.5.2020


Úloha: Opakovanie učiva 9. ročníka – pomocou kvízu v prílohe.

Daj si do poriadku pracovný zošit. Od učiva Obyvateľstvo a sídla Ameriky (str. 30-48) ho nafoť po dvojstránkach (nemusíš každú stranu zvlášť) alebo urob krátke video tak, že listuj zošit pomaly vždy približne po 5 sekundách. Pošli mi ho do 2.6.2020 na email olgabendova2@gmail.com alebo cez bezkriedy.sk alebo cez messenger. Ak budeš mať veľký problém to zaslať, tak mi daj o tom vedieť a ja ti určím termín, kedy mi zošiť prinesieš do školy osobne. Pozor dostaneš známku!!!

Takže, kto mi to nepošle a nedá mi vedieť, že má problém, má známku 5. To je varovanie najmä pre tých, ktorí neodovzdali projekt a žiadne prílohy, ktoré som si vyžiadala počas dištančného vzdelávania.  

Termín: 26.5.2020

GEG 9 Kvíz Opakovanie
PowerPoint – 5.5 MB 30 downloads

Úloha: Opakovanie učiva 9. ročníka – zahraj sa a otestuj sa:

Amerika - https://lepsiageografia.sk/materialy/milionar-sutaz-na-opakovanie-uciva-o-amerike/

Austrália - v prílohe hra „Cesta po Austrálii“

Termín: 2.6.2020

GEG 9 Cesta Po Austrálii
PowerPoint – 16.7 MB 12 downloads

Úloha: Opakovanie učiva 9. ročníka – otestuj sa pomocou online kvízu:

Polárne oblasti Zeme - https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=polrne-oblasti

Termín: 9.6.2020


Úloha: Opakovanie učiva 9. ročníka – otestuj sa pomocou online kvízu:

Brazília - https://lepsiageografia.sk/materialy/brazilia-kviz/

Argentína a laplatské štáty - https://lepsiageografia.sk/materialy/argentina-a-laplatske-staty-kviz/

Andské štáty - https://lepsiageografia.sk/materialy/andske-staty-kviz/

Termín: 16.6.2020