9 Náboženské výchovy + Etika

Termín: 30. 3. - 3. 4.

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 90-91: Sekty prečítať

- čím sa odlišujú Svedkovia Jehovovi od Katolíckej cirkvi? - napíš do zošita aspoň 3 rozdiely

( pomôže ti napr. https://old.katolickenoviny.sk/28-2017-svedkovia-jehovovi-nie-su-krestania)

- prac. zošit s. 30-31


16. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

- najprv si vypracuj úlohy č. 1. a 2. z prac. zošita na s. 32, až potom otvor učebnicu

- učebnica s, 94-98: Túžba po láske - prečítať

- do zošita napísať: Láska

- vypísať podľa učebnice na s. 97 tri stupne lásky s charakteristikou a tri Božské čnosti s charakteristikou a toto sa naučiť

- prac. zošit s. 33


21. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  ECAV v čase nástupu komunizmu, roky 1948 – 1968.

Učebnica s. 15 – 17 prečítať a pracovný zošit s.  4 – 5 urobiť


23. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 99-103 Kamarátstvo a priateľstvo prečítať

- všimnite si najmä, že priateľ je niekto, na koho sa môžem vo všetkom spoľahnúť, s kým si zverujeme tajomstvá - je viac ako kamarát, je to vyšší stupeň kamarátstva (dnes sa tým často myslí niekto, s kým druhý človek žije intímne, ale Pán Boh a teda aj Biblia to definuje inak a podľa toho to máme brať aj my!!!)

- do zošita vypíš z učebnice poznámky s nadpisom témy: 1. kto to je kamarát, 2. kto to je priateľ a 3. vypíš základné vlastnosti priateľa (hrubo vytlačené)

- prac. zošit s. 34-35


28. 4. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  ECAV v čase nástupu komunizmu, roky 1948 – 1968.

Učebnica s. 18 – 20 prečítať a pracovný zošit s. 6 urobiť


30. 4. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica Priateľstvo a láska - prečítať
- osobitne si všimni: stupne k láske - ide sa k nej cez zaľúbenosť, zamilovanosť a až potom príde láska (zaľúbenosť a zamilovanosť ešte nie je láska, aj keď ju tak mnohí volajú)
- všimni si na s. 106-107 aká je pravá láska a vypíš si v bodoch do zošita hrubo vytlačené podnadpisy
- prac. zošit s. 37-38: v 2. úlohe si ku každej možnosti napíš S (súhlasím) alebo N (nesúhlasím)
- na mail strba@kapitula.sk mi napíš odpovede na otázky 1, 3 a 4 zučebnice na s. 108


5. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  ECAV v období normalizácie, roky 1968 – 1989.

Učebnica s. 21 prečítať a pracovný zošit s. 7 urobiť


7. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 109-114 Čas na lásku - prečítať
- porozmýšľajte nad šiestimi etapami cesty lásky
- prac. zošit s. 39-40, v 3. úlohe píš P - prijateľné + číslo obdobia, N- neprijateľné


14. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Náboženstvo Slovanov.

Učebnica s. 46 prečítať a pracovný zošit s. 15 urobiť


14. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

 učebnica s. 115-118 Význam pohlavia. Úcta k telu - prečítať
- prac. zošit s. 41-42


21. 5. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Východné náboženstvá.

Učebnica s. 51 prečítať a pracovný zošit s. 16 urobiť


21. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 119-123 Láska a manželstvo - prečítať
- prac. zošit s. 43-44, okrem úlohy č. 2
-mailom mi pošli odpoveď na otázku č. 4 z učebnice na s. 123


28. 5. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 124-130 Rodina - prečítať
- každá rodina má vzor vo Svätej rodine: Pán Ježiš, Panna Mária a sv. Jozef
- učebnica s. 45


2. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 146-147 Naši veľkí rodáci - prečítať len túto časť
- prac. zošit s. 51 dole a 52
- poslať mi na mail životopis jedného zo svätcov pôsobiacich u nás alebo pochádzajúcich z nášho územia zo s. 147


4. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Polyteistické náboženstvá.

Učebnica s. 43 prečítať a pracovný zošit s. 14 urobiť


4. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 131-138  Zodpovednosť za svet a prírodu

- zásady zo s. 132 si spoznámkuj do zošita

- nájdi si životopis sv. Františka z Assisi. Koho je patrónom?


11. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 143-148 Kresťanské posolstvo ľudskosti - prečítať
- zopakuj si skutky telesného a duchovného milosrdenstva a odpovedz si, čo z toho robíš
- na s. 148 je text piesne Modlitba za ľudskosť; nájdi si ju na youtube a vypočuj
Z čoho budeme súdení? (Mt 25, 31-46)


11. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Látka:  Prvotné náboženstvá.

Učebnica s. 40 prečítať a pracovný zošit s. 13 urobiť


16. 6. 2020

Etika

Krátke rozprávanie, čo zlé a čo dobré mi priniesla mimoriadna situácia - Corona.

Úlohy môžete priniesť budúci týždeň do školy alebo poslať na email jirinaserfelova@post.sk


18. 6. 2020

Katolícka náboženská výchova -

učebnica s. 149-158 Požiadavka spravodlivosti, čestnosti a zodpovednosti a Nádej pre človeka a celé stvorenstvo - prečítať
- zopakuj si Desatoro
- súd: a) osobný - duša ide do neba alebo pekla (naveky) alebo do očistca (dočasne a potom do neba)
            b) posledný (Parúzia - druhý Kristov príchod) - všeobecné vzkriesenie, koniec očistca, nové nebo a nová zem


18. 6. 2020

Evanjelická náboženská výchova -

Chcem Vás požiadať, aby ste učebnice z náboženstva odovzdali p. triednemu učiteľovi T. Gemzovi.

Pozývam Vás na ďakovné bohoslužby na ukončenie tohto školského roka, ktoré budú v nedeľu 28. 6. 2020 o 10:00 v našom evanjelickom chráme v Štrbe. Príďte sa poďakovať Pánu Bohu, za Jeho požehnanie, pomoc a ochranu... Prajem Vám príjemné prázdniny...


Create a Free Website With Webador