9 Občianska náuka

19. 3. 2020

OBN – Banky a sporiteľne, to ste si mali urobiť poznámky a teraz si spravte Poisťovne na strane 43.


26. 3. 2020

OBN – Produkty a služby bánk – strana 47 – urobiť poznámky


2. 4. 2020

OBN - Sporenie – strana 49 – urobiť poznámky


16. 4. 2020

OBN – Druhy poistenia – strana 51 – urobiť poznámky


23. 4. 2020

OBN – Euro v Slovenskej republike – strana 53 – urobiť si poznámky.


14. 5. 2020

OBN – Osobné financie – strana 56 – spraviť si poznámky.


21. 5. 2020

OBN – Hospodárenie v domácnosti – strana 58, prečítať učivo a spraviť si poznámky


28. 5. 2020

OBN – Štátny rozpočet – strana 61 -63, prečítať látku a vypracovať si poznámky.


4. 6. 2020

OBN – Dane a daňová sústava – strana 63, prečítať si text a spraviť poznámky.


11. 6. 2020

OBN – Ochrana spotrebiteľa – strana 65, prečítať látku a spraviť si poznámky.


18. 6. 2020

OBN – Vplyv reklamy na spotrebiteľov – strana 67, prečítať a spraviť poznámky.

              Práva spotrebiteľa v Európskej únii  - strana 69, prečítať a len si vypíšte tých 10 hlavných zásad.


Create a Free Website With Webador