9 Ruský jazyk

Úlohy na 2 týždne 

18. Lekcia, čítať text, PZ - str. 45 -48


Termín: 30. 3. - 3. 4.

opakovanie - pracovný list slovíčka / v prílohe/ - urobiť do zošita  iba 1 skupinu, /sú to slovíčka 1. - 5. lekcie/

nové učivo -  ešte 18. lekcia str. 102 - prepísať do zošita číslovky v rámčeku a tiež prepísať stĺpčeky pod písmenom B/ sinnij.....str. 102

                           str. 105 - preložiť do zošita cvičenie na str. 104/5


Termín: 6. 4. - 17. 4.

19. lekcia, učebnica str. 105 106 -  čítanie textu- neobyčajná hodiny geografie, napísať slovíčka - str. 106

PZ - str. 48 vyplniť


Termín: 20. 4. - 24. 4.

CJR: 19. lekcia - zostáva čítať článok - Neobyčajná hodina geografie str. 105-106, ústne si prečítajte cvičenia na str. 107 v učebnici, PZ - str. 49 - 19/6


Termín: 27. 4. - 1. 5.

19. lekcia Neobyčajná hodina geografie zostáva čítať článok, str. 108 učebnica urobiť ústne cvičenia, str. 109/4 ústne, 109/5 písomne do PZ na str. 49/19.5./

Termín: 4. 5. - 8. 5.

19. lekcia - čítať a dorobiť PZ
Domáca  úloha: v prílohe máte PL /slovesa idti a exať/, rukou ho dopíšte a pošlite na Bez kriedy do 12. 5

Termín: 11. 5. - 15. 5.

Domáca úloha: poslať Pl /kto ešte neposlal, slovesá idti, exať/

Nová látka: 20. lekcia-  čítať text- deduška, cvičenia urobiť str. 111,112, PZ str. 50 vyplniť


Termín: 18. 5. - 22. 5.

20. lekcia - opakovacia, učebnica str. 111,112-urobiť cvičenia ústne, PZ str. 20


Termín: 25. 5. - 29. 5.

20. lekcia - opakovacia, vypĺňať cvičenia z učebnice a PZ str. 51, 52, 53


Termín: 1. 6. - 15 . 6.

Opakovanie: V prílohe máte text o Bratislave a k nemu doplňovacie cvičenie. Prepíšte si ho do zošita aj doplnenými slovami a pošlite mi ho na bez kriedy   alebo email do 15. 6. 2020

Bratislava
Word – 36.5 KB

Create a Free Website With Webador