9 Slovenský jazyk

17. 3. 2020

SJL - jazyk - Slovesá (st. 56/1, 57/2, 3, 4, 5, 6, 7) - tieto úlohy spraviť ústne, 4, 6 a 7 písomne do zošita. V PZ st. 23/20. Dala som Vám aj nejaké PL, tie si prosím pofoťte a poposielajte medzi sebou.

SJL - literatúra - Dušan Dušek - Dvere do kľúčovej dierky (st. 74) - prečítať a ústne spraviť úlohy za textom na strane 77 (okrem úloh Tvoríme). Nabudúce pošlem poznámky.


19. 3. 2020

SJL – jazyk – pokračujeme v slovesách na strane 58/8,9 – písomne, v tej 9 úlohe si len vypíšte tie vety a určte spôsob, osobu, neurčitok, 58/12 – slovesá so sasi si vypíšte a potom ústne a.) a b.), úloha 13 na strane 59 – vypísať spojenia a určiť, aký majú vid, 59/14 – ústne, v PL celá strana 24.

 

SJL – literatúra – Dušan Dušek – Dvere do kľúčovej dierky (poznámky prepísať do zošita)

- 1946

- prozaik, básnik, profesor na VŠMU v BA

- jeho tvorba má autobiografické prvky, spája realitu s fikciou, vždy sa vie vynájsť, typický je pre neho vtip a humor

- tvorba pre dospelých – Poloha pri srdci, Pešo do neba, Vták na jednej nohe – próza

                                                  Dúšky, Príbeh bez príbehu – poézia

- tvorba pre deti – Babka na rebríčku, Pištáčik, Pištáčik sa žení

 

- samotný názov symbolizuje to, že v kľúčovej dierke každý z nás vidí niečo iné, je to akási zakázaná trinásta komnata a zároveň hranica detstva

- má 3 časti – 1. Zimomriavky, 2. Dvere do kľúčovej dierky, 3. Vlakári

- ukazuje chápanie sveta a dospievania chlapčenskými očami, využíva slovné hračky, humor a hravosť

LD – epika, LF – próza, – poviedka

Téma – chlapčenský pohľad na lásku

Idea – „nástrahy“, ktoré prináša láska, pocit neistoty a úzkosti z lásky, odhaľovanie „tajomstiev lásky“

- autor podriaďuje vnútornú kompozíciu diela svojmu umeleckému zámeru

- v diele krátke vety spolu s priamou rečou vytvárajú napätie deja a posúvajú ho dopredu

Postavy – hlavná – Dušan – samotný autor, neistý, ustráchaný a hanblivý

                     vedľajšie – Maťo – „vševed“ a radca v láske Dušana

                                     Adelka, Gabika – dopíšte si ich vlastnosti


24. 3. 2020

SJL – jazyk – Príslovky – 59/1 – prečítať text, 60/2, 3 – ústne, 60/5, 6, 7, 8 – písomne, plus tieto cvičenia prepísať do zošita a vypracovať.

 1. Vo vetách podčiarkni príslovky a urč ich druh.

Naši susedia sa rozprávali nahlas.

Erika jej to zámerne nepovedala.

Hore na polici bola položená váza.

Náhodne som sa stretol s Alexom.

Včera mala oslavu teta Helenka.

Naschvál sa hodil a spadol.

Vonku sa zmenilo počasie.

Predpoludním pôjdeme na kúpalisko.

Kamil jej to trpezlivo vysvetľoval.

Donedávna mala Ivana na túto tému iný názor.

Pricestuje nadarmo.

 

 1. Vystupňuj príslovky.

zle, pomaly, drsno, veľa, málo horúci, pekne, ďaleko, dobre, veľmi usilovný, vysoko, veselo, nízko

(nezabúdať, že stupňovanie má 3 stupne)

 

 1. Doplň hlásky S alebo Z do prísloviek.

__hora sa dívala,   iba __časti to vedel,   dostal __pakruky,   kráčali __dola, hovoril __pamäti,   __hlboka sa nadýchol,   __prava priskočil,   __krátka  nehovoril,   cvičila __rána,   __počiatku klamala,   __boku zaútočila, __pravidla mal pravdu,   pozeral sa __blízka


24. 3. 2020

SJL – literatúra – Roman Brat – Mordovisko – str.78 – prečítať text, na str.80/Patráme a riešime úlohy: 1,2 – ústne, 3 – písomne, Čítame a pracujeme s textom: 1,2,4 – ústne, 3 – písomne, Tvoríme: 1 – písomne.


26. 3. 2020

SJL – jazyk – Príslovky – 60/9, 61/10,11 – písomne,

Predložky a spojky – 61/1,2,4,7 – ústne, 62/5,6,8,9,10 – písomne (v tej 9 text prepísať, zakrúžkovať spojky a určiť, či spájajú VČ alebo vety – v prvej vete je Aj – častica a vo .....kde sa Štítnik vlieva do Slanej je kde – vzťažné zámeno), v PZ vypracovať strana 25/24,25, 26/26,27, 27/28 (možno vám nebudú sedieť čísla úloh, ja mám starší PZ)

Sofi vám ešte pošle do skupiny nejaké cvičenia, ktoré si prepíšete a vypracujete.


26. 3. 2020

SJL – literatúra – Roman Brat – Mordovisko (poznámky prepísať do zošita)

- 1957

- prozaik, publicista, píše literatúru pre deti a mládež, ale aj pre dospelých

- tvorba: Tvrdohlavý baran, Divadielka z klobúka, Brata musíš poslúchať – pre deti

                   Aj kone sa hrajú, Druhé podanie – pre mládež

- Mordovisko – predprijímačkové morenie žiakov a tiež riziko pre ich učiteľov

- ide o bláznivé deviatacké príbehy zo života tínedžerov – kde sú bifľoši, výmyselníci, pažravci a tajné lásky

- v príbehu ide o odchod na výlet, kedy vyhrali súťaž

- Boco sa nudil, a preto vymýšľal príbehy, usiluje sa vymýšľať a zastierať reálnosť vecí, na konci vždy povie, či je to pravda

- téma – výlet v Topoľčiankach

- idea – nestrácať nádej a veriť, že všetko bude dobré

LD – epika

LF – próza

LŽ – súbor príbehov (poviedok)

- prostredníctvom príbehov sa deti učia nasmerovať svoj vnútorný potenciál v prospech iných, na neúspech reagujú zdravo – neprestávajú skúšať a experimentovať

- postavy – hlavná postava – Boco

                   vedľajšie postavy – Korytnačka, Zajo

(dopíšte si ešte iné postavy a k nim aj vlastnosti, prípadne výzor)

- autor aj v prozaickom diele využíva umelecké prostriedky, ktoré vznikajú nielen porovnávaním (prirovnanie), prenášaním významu na základe podobnosti (metafora), tvorbou prívlastkov (epiteton), ale aj na základe vecnej alebo logickej súvislosti (metonýmia)

Zapísať ešte metonýmia na strane 81


31. 3. 2020

SJL – jazyk – Častice a citoslovcia – 63/1,2 – ústne, 63/3,5,6,7 – písomne, 64/8 – ústne, v PZ strana 27/29,30,31, Sofi pošle ešte zopár cvičení na vypracovanie.


SJL – literatúra – Charlotte Bronteová – Jana Eyrová – str. 81, prečítať text, vypracovať úlohy na strane 84 ústne (5 úloh), okrem tej úlohy Tvoríme.


2. 4. 2020

SJL  - jazyk – Opakovanie slovných druhov – na strane 64-65 Test č. 3 – vypracovať vo worde a poslať mi ho mailom (lucia.pavelova@gmail.com), v PZ na strane 28-29 vypracovať Opakovanie a tiež mi poslať, Sofi Vám ešte pošle jeden pracovný list, ten prosím tiež vypracovať a poslať mi.


SJL – literatúra - Charlotte Bronteová – Jana Eyrová (poznámky prepísať do zošita), príbeh je aj sfilmovaný, tak si ho môžete pozrieť.

- 1816-1855

- britská spisovateľka, jej sestra Emily (napísala Búrlivé výšiny) a Anna boli tiež spisovateľky, brat Patrick bol maliar a básnik

- bola učiteľka, písala tiež pod mužským pseudonymom Currer Bell

- tvorba: Jana Eyre

                Shirley

                Villette

                The Professor

LD – epika

LF – próza

LŽ – román

rozprávanie – ja-rozprávanie

- román má 38 kapitol (viac ako 400 strán), dodržiava zásady romantizmu, ale miešajú sa tu aj nové realistické prvky a motívy

- román je čiastočne autobiografický, plný spoločenskej kritiky a pochmúrnych gotických prvkov

téma – romanticko-realistický príbeh siroty, ktorý zobrazuje jej lásky a prekážky, s ktorými sa musela potrápiť

idea – láska všetko prekoná

- autorka využíva aj množstvo umeleckých prostriedkov (prirovnania, metafory a personifikácie)

- hl. postava – čestná a inteligentná anglická sirota Jana

- vedľajšie postavy – slečna Millerová (dopíšte si ku nej vlastnosti a tiež ostatné vedľajšie postavy, ktoré vystupujú v úryvku)

Osnova románu:

 1. Janino detstvo (dom v Gatesheade)
 2. Pobyt v Lowoodskej dievčenskej škole
 3. Pôsobenie ako opatrovateľka v sídle Tornfield Hall, kde sa zamiluje do svojho zamestnávateľa Edwarda Rochestera
 4. Obdobie strávené v rodine Riversovcov v Mortone a Moor House
 5. Opätovné stretnutie a manželstvo s Rochesterom

7. 4. 2020

SJL – jazyk – Umelecký štýl – strana 66 a 67 – všetky cvičenia si spravte ústne, okrem tej 67/4,5, tie si nemusíte robiť, zapísať zelenú tabuľku na strane 66,

67/2 a) – prečítať text, 68/ b) c) d) – urobiť ústne, (v tom c) si len vyhľadajte časti, kde je opis a kde rozprávanie), zapísať zelenú tabuľku na strane 68, 69/3 – písomne,

každý z vás mi napíše nejaké rozprávanie na akúkoľvek tému a pošle na mail do štvrtka (pomôcku máte na strane 69/4,5), v PZ vypracovať strana 30/1,2, 31/3.


SJL – literatúra – Jana Šimulčíková – Dievča s bocianími nohami – strana 85, prečítať text, strana 88 – všetky úlohy spraviť ústne, okrem tej úlohy Tvoríme.


16. 4. 2020

SJL – jazyk – Skladba – strana 70/1 a.) – prepísať do zošita a doplniť pojmovú mapu, (doplňte si ešte, že podľa prítomnosti/neprítomnosti rozvíjacích vetných členov delíme vety na holé a rozvité – holé majú len podmet a prísudok – Peter číta, rozvité majú aj rozvíjacie vetné členy, čiže predmet, prívlastok, príslovkové určenie – Usilovný Peter číta noviny.) b) vyznačené vety prepísať do zošita a určiť ich podľa obsahu, gramatického jadra výpovede a podľa zložitosti, c.) a d.) – ústne, 71/2 – prepísať a taktiež doplniť pojmovú mapu (vedľajšie vetné členy sú vlastne rozvíjacie), a.) prepísať text do zošita a určiť, akými vetnými členmi sú hrubo vyznačené slová v texte a zároveň, akým slovným druhom sú tie slová, d.) ústne, v PZ strana 31/4,5, 32/6, 7, 8

 • prepísať do zošita - Základné vetné členy – v jednočlennej vete je to vetný základ, ktorý môže byť slovesný – Prší. Hrmelo. Chcelo sa mi plakať., a neslovesný (menný) - Potraviny. Dobre. Nerušiť!, v dvojčlennej vete je to podmet – je to nositeľ, činiteľ deja, je v N, môže byť vyjadrený – Otec číta noviny., nevyjadrený (my) Nepôjdeme s vami., viacnásobný – Ženy a deti majú prednosť., prísudok – vyjadruje činnosť, stav, vlastnosť, môže byť slovesný – jednoduchý slovesný – Otec pracuje., zložený slovesný – Zrazu prestala písať., slovesno-menný – Peter je zdravý., viacnásobný – Cesta bola náročná a únavná.

 

71/1 – prečítať text a v každej vete určiť podmet a prísudok, určiť zároveň aj typy podmetov a prísudkov.


SJL – literatúra - Jana Šimulčíková – Dievča s bocianími nohami – poznámky prepísať do zošita.

 • narodila sa v roku 1937
 • prekladateľka, redaktorka, spisovateľka
 • tvorba pre deti – Veselý telefón

                              Už dočiahnem na kľučku

             dievčenské romány – Kukučie mláďa

                                                  Dievča s bocianími nohami

                                                  Nebuď labuť

              pre dospelých – Brnkanie na city

                                          Druhý muž

 

 • LD – epika
 • LF – próza
 • LŽ – dievčenský román
 • téma – dospievanie Eriky
 • idea – túžba po šťastí, láske a emocionálnej istote v živote mladého, materiálne zabezpečeného a dospievajúceho dievčaťa

dopísať si postavy, aj ich charakteristiky, tiež dopísať jazyk ukážky

znaky epiky – dialogickosť, próza, dejovosť, minulý čas, dynamické motívy, hovorovosť rozprávania, objektívnosť


21. 4. 2020

SJL – jazyk – Základné vetné členy – 72/4 – písomne, 72/5 – vety prepísať a podčiarknuť v nich vetný základ, 74/10 – tiež písomne, prikladám aj pracovný list na spracovanie.


SJL – literatúra – Jacqueline Wilsonová – Dieťa zo smetiska – strana 89, prečítať si ukážku, úlohy na strane 91 spraviť ústne (1, 2, 3, 1, 2), okrem úlohy Tvoríme.


23. 4. 2020

SJL – jazyk – Predmet – 74/1 – ústne, 74/2 a.) – písomne, c.) ústne, 75/3 a.) text prepísať, podčiarknuť predmet a napísať k nemu pád, b.) ústne, 75/4 – text prepísať, určiť, čo je predmet a čo príslovkové určenie (tu si treba pamätať, že na predmet sa pýtame len pádovou otázkou, na príslovkové sa viem pýtať aj pádovou, ale aj príslovkovou otázkou), 75/5 – text opäť prepísať, určiť čo je predmet a čo prívlastok (aj zhodný, aj nezhodný), v PZ strana 32/9, 33/10, 11. Do skupiny Vám pošlem ešte 2 cvičenia a vypracujte si ešte aj toto cvičenie (vety prepíšte do zošita).

 

Vyhľadaj predmet a urč, v akom je páde.

Každý musí odolávať rôznym pokušeniam.

Zaplatili mu za jedlo.

Napísala rodičom pekný list.

Cena sa im zdala primeraná. 

Dohodli sa s priateľmi na ďalšom stretnutí. 

Chceli dodržiavať zásadu slušnosti. 

Priateľ mi povedal veľa pekných príbehov.

Rozhodca vylúčil najpomalšieho hráča.

Čítal som o jeho príbehoch.

Prudko mykol hlavou.

Tento list bol doručený matke. 

Príroda hýrila farbami jesene.

Hrá sa  s malým psíkom.

Nevidel som ho už dva roky.


SJL – literatúra - Jacqueline Wilsonová – Dieťa zo smetiska – poznámky prepísať do zošita.

-          narodila sa v roku 1945

-          britská spisovateľka, napísala množstvo dievčenských románov, detektívok  a rozhlasových hier

-          tvorba: dievčenské romány – Dvojčatá v akcii, Tetovaná mama, Prvé lásky, Prvé trampoty, Prvé slzy, Prvé bozky, Dieťa zo smetiska

-          príbeh o 14 ročnej April, ktorú našli v smetiaku, pátra po svojej minulosti, žila v dome u náhradných mám, ale túži spoznať tú svoju skutočnú

-          LD – epika, LŽ – dievčenský román, LF – próza

-          téma: hľadanie skutočnej matky

-          idea: túžba po materinskej láske a spoznávanie svojej vlastnej minulosti

dopíšte si postavy, ich charakteristiky, na strane 92 – zistili ste, zistili ste na strana 88 si dopíšte ešte aj k predošlému textu


28. 4. 2020

SJL – jazyk – Prívlastok – prečítať text na strane 76/1 – ústne si spraviť úlohy, 76/2 – písomne, 77/3 – tiež písomne, 77/4 – ústne, 77/5 – prepísať tie slovné spojenia a určiť, o aké prívlastky ide (máte tam zhodné, nezhodné, viacnásobné a postupne rozvité), 77/6-prepísať vety a určiť, či ide o prívlastok alebo o slovesno-menný prísudok – pomôckou pre vás bude, keď si v každej vete ešte určite podmet a prísudok, 77/7 – písomne, v PZ – 33/12, 13, 34/14.


SJL – literatúra – Zuzka Šulajová – Džínsový denník – strana 92, prečítať ukážku, na strane 96 – spraviť všetky úlohy ústne (6).


30. 4. 2020

SJL – jazyk – Príslovkové určenie – strana 78/1 – prečítať text, spraviť si ústne úlohy pod textom, taktiež 2 spraviť ústne, 79/3 – tabuľku prepísať do zošita a doplniť informácie, ktoré tam chýbajú, 79/4 – vety prepísať a odlíšiť PU od iných VČ, v PZ strana 34/15, 16, 17, 35/18.

Prikladám aj jeden PL, tam máte určiť vetné členy. Na druhom je zhrnutie teórie k VČ, to si len vytlačte a založte do zošita.


SJL – literatúra - Zuzka Šulajová – Džínsový denník – poznámky prepísať.

- slovenská autorka dievčenských románov

- narodila sa v roku 1985 a tvorí už 14 rokov

-  v roku 2007  bola vyhlásená za objav roka

- tvorba: Džínsový denník (hl. postava Paula Semoková, prváčka na gymnáziu, ktorá je stratená v chlapčenskom svete (Lukáš, Patrik)

              Džínsový denník II.

              Džínsový denník III.

              Džínsový denník IV.

              Džínsový denník Lukášovými očami

              Dievča z minulosti

              Ako z románu

- DD – dievčenský román vo forme denníka,  Paula si vedie denníkové záznamy zo svojho života, zoznamujeme sa s jej rodičmi a spolužiakmi

- LF – próza, LŽ – dievčenský román vo forme denníka, LD – epika

- ja-rozprávanie

- téma – dospievania Pauly

- idea – riešenie dievčenských problémov býva plné strastí

Dopíšte si postavy, ich výzor a správanie, na strane 96 si zapíšte – Zistili ste a poučku pod tým.


5. 5. 2020

SJL – jazyk – Prístavok – 79/1 – ústne a prečítať text, 80/2 – ústne, 80/3, 4 – písomne, v PZ strana 35/19, prikladám ešte jedno cvičenie, buď si ho vytlačte, alebo si vety prepíšte do zošita.


SJL – literatúra – prikladám PL na zopakovanie druhej polovice tematického celku – Epika a epické žánre.


7. 5. 2020

SJL – jazyk – Jednoduchá veta a jednoduché súvetie – strana 81/1 – prečítať texty, 81/2 – ústne, čo majú texty spoločné a odlišné, 81/4 – ústne, 81/5 – vety prepísať a zistiť, koľko majú PS a VZ, čiže určiť, či je to jednoduchá veta alebo jednoduché súvetie, (jednoduchá veta – jeden PS, jednoduché súvetie – dva PS), 82/6 – písomne, 82/7 – vety prepísať a doplniť, čo v nich chýba, v PZ 35/20, 36/21,22.


SJL – literatúra – William Shakespeare – Romeo a Júlia – strana 98 – prečítať ukážku, ústne spraviť úlohy na strane 100/1,2, 101/1,2,3,4.


12. 5. 2020

SJL – jazyk – Súdržnosť textu – 82/1 – prečítať ukážky, 83/2, 3 – ústne, prepísať tabuľku Zapamätajte si, 84/4 – ústne, 84/5 – písomne, v PZ 36/23, 37/24.


SJL – literatúra - William Shakespeare – Romeo a Júlia – poznámky prepísať, jednu časť vám ešte pošlem do skupiny (to vám stačí vytlačiť).


14. 5. 2020

SJL – jazyk – Zápor v slovenčine – 84/1 – prečítať si text, 85/2 –ústne, 85/3,4 – písomne, 85/5 – ústne, 85/6 – písomne utvoriť zápor slovies (pozor na sloveso ísť- zápor je nejsť), a.) a b.) – ústne, 85/7 – tiež ústne, 86/Skladba opakovanie – vypracovať písomne a poslať mi to do piatka na mail (vo worde), v PZ strana 37/25,26, 38-39 – Opakovanie. Prikladám aj PL na opakovanie vetných členov, vypracujte si ho do zošita.


SJL – literatúra – učebnica strana 101/1 – to je taká tvorivá úloha, kedy zapojíte svoju fantáziu a napíšete mi príbeh Rómea a Júlie so šťastným koncom. Nech je to aspoň na polovicu A4 a pošlite mi to tiež do piatka (vo worde).


19. 5. 2020

SJL – jazyk – Náučný štýl, odborný opis – strana 88/1 a.) ústne, b.) písomne, 88/2 a.) prečítať text, b.) ústne, c.) písomne, zapísať si tie dve tabuľky – Zapamätajte si, 89/3 a.) prečítať text, b.), c.) písomne, 89/4 a.) prečítať text, b.) písomne, v PZ strana 40/1, 2, 3, 41/4. – nezabúdajte, že osnova sa píše v bodoch, má byť heslovitá, píše sa s veľkým začiatočným písmenom a na konci je bodka.


SJL – literatúra – Jozef Gregor Tajovský – Ženský zákon  - strana 102 – prečítať ukážku, 104/ Čítame, pracujeme s textom – 1, 2, 3 – ústne, 104/ Pátrame, riešime úlohy – 1, 2, 3, 4 – ústne.


21. 5. 2020

SJL – jazyk – Opisný slohový postup – strana 90/1 a.) prečítať si text, ústne doplniť slová, ktoré tam chýbajú, b.) c.) – ústne, 91/2 – prečítať text a ústne ho porovnať s 1. úlohou, zapísať tabuľku na strane 91 – Zopakujte si, 91/4 – napíšete recept na vaše obľúbené  zemiakové jedlo a pošlete mi to do PIATKA (vo WORDE), v PZ strana 42/5, 6, 43/7,

- Administratívny štýl – strana 92/1 a.) b.)  - ústne, 92/2 a.) – prečítať ukážky, b.) – ústne, c.) – písomne, zapísať tabuľku – Zapamätajte si, 93/3 – ústne, 94/4 – ústne, 94/5 – tiež ústne, v PZ strana 44/8, 9.


SJL – literatúra – tvorivá úloha – skúste opäť zapojiť svoju fantáziu a napísať, ako by mohol príbeh pokračovať, či prekoná láska Aničky a Miška všetky nástrahy, možno ako sa postavy zmenia, čo sa stane s intrigánkou Dorou,..., pošlite mi do PIATKA a vo WORDE!


26. 5. 2020

SJL – jazyk – Úradný list – 95/1 – ústne, zapísať tabuľku – Zapamätajte si, 96/2, – písomne, 96/3 – ústne, 96/4 – písomne, vyberte si jednu tému na úradný list, napíšte ho vo worde a pošlite mi ho do stredy (pomôcka pre vás je list na strane 95 – v záhlaví bude vaša adresa, adresu prijímateľa si vymyslite), keby vám niečo nebolo jasné, tak sa mi ozvite, v PZ strana 44/10, 45/11.


SJL – literatúra – Jozef Gregor Tajovský – Ženský zákon – poznámky prepísať do zošita.


29. 5. 2020

SJL – jazyk – Úradný a štruktúrovaný životopis – strana 97/1 a.) b.) – ústne, 97/2 a.) b.) – ústne, zapísať tabuľku Zapamätajte si, 98/4 a.) b.) – ústne, zapísať si aj druhú tabuľku Zapamätajte si, každý mi napíše svoj štruktúrovaný životopis podľa tej 4. úlohy a pošle mi to do piatka na mail (do vzdelania len ZŠ, doplnkové vzdelanie – ak máte nejaké kurzy, pracovné skúsenosti nič, vodičský preukaz tiež nič, zvyšok vypíšte), v PZ strana 46/12,13.

                       - Publicistický štýl – strana 100/1 a.) b.) – ústne, 100/2 a.) b.) c.) d.) e.) – ústne, zapísať tabuľku Zapamätajte si, 101/3 – ústne, 102/4 a.) b.) ústne, 102/6 a.) napísať osnovu správy, b.) nemusíte, 103/ 7 a.) b.) c.) ústne, v PZ strana 47/14.


SJL – literatúra – Alta Vášová – Cyrano z predmestia – strana 105, prečítať ukážku, strana 110/Čítame, pracujeme s textom 1, 2, 3 – ústne, 110/Pátrame, riešime úlohy 1, 2 – ústne.


2. 6. 2020

SJL – jazyk – Náuka o jazyku, členenie jazykovedy – strana 103/1 a.) b.) c.) d.) - ústne, prepísať obidve tabuľky – Zapamätajte si, 104/2 a.) ústne, b.) písomne, c.) d.) – ústne, 104/3 a.) ústne, b.) písomne, 105/4 a.) b.) písomne, 105/5 – ústne, v PZ 48/15, 16, 49/17,18,19, 50/ Opakovanie – to mi pošlite do stredy na mail.


SJL – literatúra - Alta Vášová – Cyrano z predmestia – poznámky prepísať do zošita.


4. 6. 2020

SJL – jazyk – Hovorový štýl – strana 106/1 a.) b.) – ústne, 106/2 a.) b.) – ústne, zapísať tabuľku na strane 107 – Zapamätajte si, 107/3 – pokúste sa vymyslieť dialógy k obrázkom, 107/4 a.) b.) – ústne, v PZ strana 52/1, 2.

- Slovenčina ako národný jazyk – strana 108/1 – ústne, 109/2 – celé cvičenie ústne, 108/3 – ústne, zapísať tabuľku na strane 109 – Zapamätajte si.


SJL – literatúra – prikladám krátky PL na zopakovanie drámy, zapíšte si ešte v rámci opakovania na strane 111 – Čo sme sa naučili, čo už vieme.

Dráma Opakovanie
Word – 13.5 KB 15 downloads

9. 6. 2020

SJL – jazyk – Spisovný jazyk – 110/1 – prečítať si texty, 111/2 a.) b.) – ústne, 111/3 – ústne, 111/4 a.) ústne, b.) písomne, zapísať tabuľku – Zapamätajte si. V PZ 53/3, 4, 5, 6, 54/7.

                     -  Nárečia – 111/1 – ústne, 111/2 a.) prečítať ukážky a určiť, o aký typ nárečia ide, 112/b.) – porovnať vaše predstavy, c.) písomne, d.) e.) f.) g.) – ústne, zapísať tabuľku  Zapamätajte si. V PZ 54/8, 9.

                     - Slovné druhy, vetné členy, národný jazyk – 113/1 – písomne, 113/2 – ústne, 114/3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 – písomne. V PZ 55/10.

Dala som Vám trošku viac úloh z jazyka, ale z literatúry úlohy mať už nebudete.


11. 6. 2020

SJL – jazyk – Opakovanie učiva 9. ročníka – v PZ strana 56/11, 12, 13, 57/14, 15, 58/16, 17, 18, 19, 59/20, 21, 22, 23, 24, 25, 60/Opakovanie – to mi pošlite do PIATKA, 61/1, 62/2, 3, 4, 5, 6, 63/Test- ten mi tiež pošlite do PIATKA. Prikladám ešte jeden PL na opakovanie.

SJL Opakovanie 9 Ročníka
Word – 48.5 KB 21 downloads

16. 6. 2020

SJL – jazyk – Opakovanie učiva 9. ročníka – prikladám 2 PL na vypracovanie.

Opakovanie - PL1
Word – 56.0 KB 9 downloads
Opakovanie - PL2
Word – 46.9 KB 7 downloads

18. 6. 2020

SJL – jazyk – Opakovanie učiva 9. ročníka – prikladám na záver 2 PL na opakovanie učiva.

Opakovanie Na Konci Roka 9 Ročník
ODT file – 10.1 KB 13 downloads
OPAKOVANIE 9 Ročníka
Word – 19.6 KB 10 downloads

Create a Free Website With Webador