9 Technika & Informatika

Technika

 • str. 26 - Praktická úloha

TEC - obe skupiny - práca na dva týždne do 12. 4. 2020

- dokonči v PZ str. 12 a 13

Priprav a vytvor projekt /plagát/

Téma - strojové obrábanie technických materiálov


Termín: 15. 4. - 26. 4

TEC - str. 17. prečítať a preštudovať

           str. 18, 19 vypracovať PZ


Termín: 27. 4. - 8. 5.

TECH - vypracovať PZ str. 20,21 + praktická úloha č. 4 ( pre obe skupiny)


Termín: do 31. 5.

Téma:  Domáce práce a údržba domácnosti – alebo – Kde nieto poriadku, ide všetko do úpadku.  Na papier al. dozadu do PZ napíš činnosti, na ktorých sa pri starostlivosti o domácnosť zúčastňuješ aj ty. /napr. vysávanie, kosenie.../ poslať môžeš odfotený zoznam, aj tvoju fotku pri práci J. Verím, že zoznam činností bude bohatý a hlavne pravdivý.

 

Téma: Domáce práce a údržba domácnosti – alebo Čo sa nosí to sa znosí. Zo skrine si vyber 1 obľúbené tričko a nohavice. Zisti,  z akého materiálu sú vyrobené /napr. bavlna../, na vnútornej strane pohľadaj štítok, na ktorom sú znázornené piktogramy /to sme sa už učili J/. Pomocou internetu sa ich pokús rozlúštiť,  a zisti, ako sa máš o tričko či nohavice starať či ošetrovať. Môžeš poslať vylúštené piktogramy.

všetko poslať na email Vášho triedneho učiteľa do konca mája


Termín: do 20. 6.

SVET PRÁCE (str. 42)

- vypracovať úlohy str. 43, 44, 45

- poslať samostatne vypracovanú str. 47 (zopakuj si!)

- napísať a poslať svoj životopis podľa vzoru na str. 44


Informatika 

19.3. - 29. 3. 

Skupina - Informatika v piatok

 • Zadanie - prezentácia
 • Vypracujte prezentáciu na ľubovoľnú tému (záľuby, obľúbená hudba, film, miesta, hra, šport ...)
 • Prezentácia nech obsahuje titulnú stranu (1. snímka): meno a priezvisko, trieda, škola, názov témy
 • Obsah prezentácie: minimálne 5 snímok (používajte obrázky, text píšte v odrážkach, v krátkych vetách)
 • Posledná snímka: použité zdroje, odkazy na webové stránky odkiaľ ste čerpali informácie
 • Termín odovzdania: úloha je na dva týždne, prezentáciu priniesť na USB  kľúči na najbližšiu hodinu informatiky
 • POZOR! Doplnenie pokynov: prezentácie môžete posielať na emailovú adresu: infstrba@gmail.com

 

Skupina - Informatika v utorok

 • Zadanie - prezentácia
 • Vypracujte prezentáciu na tému: Informácie 
 • Prezentácia môže byť zameraná napríklad na: informácie, spôsob spracovania informácií, dezinformácie, hoax, poplašné správy, spam, ochrana osobných údajov na internete, riziká sociálnych sietí, šifrovanie a kódovanie, informačné systémy, ...
 • Prezentácia nech obsahuje titulnú stranu (1. snímka): meno a priezvisko, trieda, škola, názov témy
 • Obsah prezentácie: minimálne snímky (používajte obrázky, text píšte v odrážkach, v krátkych vetách)
 • Posledná snímka: použité zdroje, odkazy na webové stránky odkiaľ ste čerpali informácie
 • Pri spracovaní prezentácie dodržujte všetky zásady, ktoré by sa mali pri tvorbe prezentácie dodržiavať!

 • Termín odovzdania: úloha je na dva týždne, prezentáciu priniesť na USB  kľúči na najbližšiu hodinu informatiky
 • POZOR! Doplnenie pokynov: prezentácie môžete posielať na emailovú adresu: infstrba@gmail.com

Termín: 31. 3. - 12. 4.

Skupina - Informatika v piatok

 • V priebehu týždňa do 5. 4. 2020 mi pošlite vypracované prezentácie - ľubovoľná téma na emailovú adresu - infstrba@gmail.com
 • Prezentáciu vám skontrolujem a dostanete spätnú väzbu, čo na prezentácii musíte opraviť. 
 • Opravené prezentácie bude možné zaslať do 19. 4. 2020

 

Skupina - Informatika v utorok

 • V priebehu týždňa do 5. 4. 2020 mi pošlite vypracované prezentácie na emailovú adresu - infstrba@gmail.com
 • Prezentáciu vám skontrolujem a dostanete spätnú väzbu, čo na prezentácii musíte opraviť. 
 • Opravené prezentácie bude možné zaslať do 19. 4. 2020

Termín: 20. 4. - 3. 5.

Skupina - Informatika v piatok + Skupina - Informatika v utorok

V prvom rade ďakujem všetkým, ktorí mali možnosť a vypracovali prezentácie. Prezentáciami išlo najmä o zlepšenie ich tvorby, dodržiavanie formálnych zásad pri ich tvorbe. Keďže prezentácie budete robiť aj na strednej škole, dôležité je, aby ste neopakovali chyby, ktoré ste doposiaľ pri tvorbe prezentácií robili. 

Na nasledujúce 2 týždne budete mať za úlohu prezrieť si rozhovor s IT odborníkom.

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=lBdXuklcaKM

Diskusia je na tému: Anonymita a bezpečnosť na internete

Žijeme v dobe, v ktorej je bežné používanie internetu a sociálnych sietí, ale s tým sú spojené aj nové riziká. Odporúčam vám, aby ste si video pozreli, pretože sú v ňom objasnené viaceré veci týkajúce sa straty anonymity na internete.


Termín: 4. 5. - 17. 5.

Skupina - Informatika v piatok + Skupina - Informatika v utorok

Téma: Práca s tabuľkami

Ahojte, tieto 2 týždne zahrnieme do informatiky trochu štatistiky (matematiky). Viac sa dozviete po kliknutí na prílohu. 


Termín: 18. 5. - 31. 5.

Skupina - Informatika v piatok + Skupina - Informatika v utorok

Téma: Práca s tabuľkami

Ahojte, ďakujem všetkým, ktorí mali možnosť a vypracovali predchádzajúce tabuľky. Kto ešte nevypracoval tabuľky, ešte stále mi ich môže poslať. Zároveň chválim tých, ktorí odovzdávajú úlohy do uvedeného termínu. 

V práci s tabuľkami budeme pokračovať. V prílohe posielam pracovný list s úlohou č. 2. Pre túto úlohu je potrebné, aby ste mali vypracovanú úlohu č. 1.

Viac info v odkaze.


Termín: 1. 6. - 7. 6.

Skupina - Informatika v piatok + Skupina - Informatika v utorok

Téma: Softvér pre prácu s textom, tabuľkami a prezentáciami

Ahojte, ďakujem všetkým, ktorí mali možnosť a vypracovali predchádzajúce tabuľky s grafmi. Kto ešte nevypracoval grafy, ešte stále mi ich môže poslať. Zároveň opäť chválim tých, ktorí majú možnosť a posielajú úlohy.

Tento týždeň budete mať od informatiky viac-menej pokoj. Keďže o nejaký ten čas pôjdete na stredné školy, pridávam krátke video a článok, ktoré opisujú rôzne programy pre prácu s textom,  tabuľkami či prezentáciami. Všetky uvedené programy sú zadarmo a môžete si ich skúsiť stiahnuť, nainštalovať a vyskúšať si prácu v nich. Myslím si, že sa Vám to môže na strednú školu hodiť a najmä tým, ktorí nemajú prístup k MS Office. 

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=56Y_aCUeNqw  

Odkaz na článok: https://fontech.startitup.sk/vyberame-bezplatne-alternativy-k-microsoft-office-toto-su-najlepsie-z-nich/


Termín: 8. 6. - 21. 6.

Ahojte,

keďže sa blíži koniec školského roka, ktorý bol pre mňa prvý školský rok v pozícii učiteľa, chcem Vás poprosiť o vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Dotazník sa zameriava na mňa ako učiteľa a na predmet informatika, ktorý vyučujem. Dôležitá je pre mňa Vaša spätná väzba, aby som mohol zlepšovať vyučovanie informatiky v nasledujúcich školských rokoch. Vopred ďakujem všetkým, ktorí sa zapoja do vyplnenia dotazníka.