9 Výtvarná výchova

Podnety obuvníctva - Návrh špeciálnej topánky


Téma: Fotografia
- Žiak si pripraví fotografiu (portrét, príroda, stavba, automobil, čokoľvek) a pomocou programu na úpravu fotografií ju spracuje.
Zmena digitálneho obrazu pomocou filtrov, montáže, atď.


21. 4. 2020

Tema: práca s fotografiou, tvorba koláží


18. 5. 2020

Téma na tento týždeň je: Fotografia:krajina, príroda (prenes zaujímavý moment do fotografie voľnej prírody)


Create a Free Website With Webador